Logga in

Industriteknik

 

Inom området industri utvecklar, utformar och tillverkar Essverk olika typer av utrustning som verkstadsföretag använder i sin produktion. Essverk har även tagit fram utrustning för värme- och vakuumprocesser. I dialog med kunden tas ett konstruktionsunderlag fram vilket ligger till grund för tillverkningen. Ett kontinuerligt samarbete med kunden genom hela processen är en vital del av Essverks verksamhet. Flertalet produkter kombinerar värme och vakuum för att torka och härda industriprodukter.

 

Inom industriområdet har Essverk en egen maskinverkstad för legotillverkning. Hit kan företag skicka material eller ritningar, varpå vi tillverkar de olika delarna. Maskinverkstaden möjliggör för oss att ta fram maskiner från grunden, från idé till produktion. Det rör då främst specialanpassade maskiner i enstaka upplagor, inte storskalig massproduktion. Fokus ligger på att kunna producera komplexa detaljer.