Logga in

Legoteknik

 

Essverk har egna maskinverkstäder för legotillverkning. Hit skickar företag material eller ritningar, varpå vi tillverkar de olika delarna. Essverk är i många fall även delaktig i design- och utvecklingsarbetet där våra erfarna och kreativa ingenjörer kan agera "bollplank" eller åta sig en mer central roll i processen.

 

Verkstädernas fokus ligger på att kunna producera komplexa detaljer i små och stora serier, en egenskap som Essverk och våra kunder värdesätter då vår flexibilitet gör även prototyptillverkning kostnadseffektiv.

 

Vi har en omfattande uppsättning av tillverkningsmaskiner som i kombination med kompetenta medarbetare gör Essverk mycket flexibla gällande kundens produkt- och skalningsbehov.