Välkommen till
Essverk!

Essverk är en ledande tillverkare och
leverantör av bearbetade metallprodukter
– främst i stål, aluminium och koppar.

Industriteknik

Inom området industri utvecklar, utformar och tillverkar Essverk olika typer av utrustning som verkstadsföretag använder i sin produktion.

Legoteknik

Essverk har egna maskinverkstäder för legotillverkning. Hit skickar företag material eller ritningar, varpå vi tillverkar de olika delarna.

Om Essverk

Essverk är en ledande tillverkare och leverantör av bearbetade metallprodukter – främst i stål, aluminium och koppar. Med en genomtänkt och strömlinjeformad tillverkningsprocess kan vi erbjuda kostnadseffektiva produktioner i såväl enstaka upplagor som storskaliga serier med kort leveranstid, vilket ger Essverk en unik flexibilitet. Vår omfattande och högteknologiska maskinpark, i kombination med erfarna och kreativa medarbetare, gör oss till en marknadsledande aktör inom dessa områden.