Industriteknik

Industriteknik översikt

Inom området industri utvecklar, utformar och tillverkar Essverk olika typer av utrustning som verkstadsföretag använder i sin produktion. Essverk har även tagit fram utrustning för värme- och vakuumprocesser. I dialog med kunden tas ett konstruktionsunderlag fram vilket ligger till grund för tillverkningen. Ett kontinuerligt samarbete med kunden genom hela processen är en vital del av Essverks verksamhet. Flertalet produkter kombinerar värme och vakuum för att torka och härda industriprodukter.

Inom industriområdet har Essverk en egen maskinverkstad för legotillverkning. Hit kan företag skicka material eller ritningar, varpå vi tillverkar de olika delarna. Maskinverkstaden möjliggör för oss att ta fram maskiner från grunden, från idé till produktion. Det rör då främst specialanpassade maskiner i enstaka upplagor, inte storskalig massproduktion. Fokus ligger på att kunna producera komplexa detaljer.

Industriteknik

Essverk utvecklar och konstruerar utrustning inom tillverkningsindustrin.

Vakuumkärl

Essverk har levererat vakuumugnar i storformat till bland annat ABB.

Bergsmaskiner

Vi har lång historia inom bergsindustrin och levererar komponenter till Normet.

Egen tillverkning

Essverks styrka grundas i kompetens, erfarenhet och fåstegstillverkning – allt från prototyper till större serier.

Vakuumugnar

Essverk har utvecklat och tillverkat vakumuugnar till processindustrin.

Tillverkning

I våra egna lokaler sker all konstruktion och tillverkning, en process som Essverk strömlinjeformat och effektiviserat.

Skalning

Vår styrka ligger i att kunna producera små och stora serier av produkter på kort tid.

Utveckling

Utveckling och produktion sker i Essverks egna lokaler. Närheten mellan avdelningarna effektiviserar hela processen.

Värme- och vakuumkärl

Essverk har genom åren tillverkat ett flertal vakuumugnar till processindustrin. Just kombinationen vakuum och värme har blivit något av ett signum för Essverk och vi har god kunskap om hur vi bäst ska tillvarata varje kunds specifika önskemål och produktionsområde. Kombinationen värme i stora stålkonstruktioner och vakuum med täthetskrav är något som Essverk länge inriktat sig på utvecklat ett väl fungerande system för.

Värme- och vakuumkärl

Essverk har genom åren tillverkat ett flertal vakuumugnar till processindustrin. Just kombinationen vakuum och värme har blivit något av ett signum för Essverk och vi har god kunskap om hur vi bäst ska tillvarata varje kunds specifika önskemål och produktionsområde. Kombinationen värme i stora stålkonstruktioner och vakuum med täthetskrav är något som Essverk länge inriktat sig på utvecklat ett väl fungerande system för.

Vakuumugnar

Essverk har utvecklat och tillverkat vakumuugnar till processindustrin.

Tillverkning

I våra egna lokaler sker all konstruktion och tillverkning, en process som Essverk strömlinjeformat och effektiviserat.

Skalning

Vår styrka ligger i att kunna producera små och stora serier av produkter på kort tid.

Utveckling

Utveckling och produktion sker i Essverks egna lokaler. Närheten mellan avdelningarna effektiviserar hela processen.

Komponenter berg

Essverk har en gedigen historia inom konstruktion och tillverkning av komponenter till bergsmaskiner. Det rör då i första hand till maskiner som används till installations- och efterarbeten i tunnlar, vanligtvis för infrastruktur som väg och järnväg, men även i gruvor.

Vi tillverkar även komponenter till bland annat borriggar, arbetsplattformar, utrustning för montering av tak- och väggelement i tunnlar och skrotningsaggregat.

Essverks huvudsakliga uppdragsgivare inom detta område är Normet, som Essverk under 2011 avyttrade bergtekniksdelen till, där vi sedan dess agerar underleverantör och tillverkar större delen av komponenterna som används.

Bergmaskiner

Essverk konstruerar och tillverkar komponenter till maskiner inom bergindustrin.

Underleverantör

2011 avyttrades bergtekniska avdelningen till Normet, där Essverk sedan dess agerat underleverantör.

Lång erfarenhet

Essverk har en gedigen kompetens och omfattande maskinpark som gör oss till en fördelaktig partner.

Esswinder

Esswinder är en maskin som integrerat Essverks berg- och industrisida med varandra. Maskinen är framtagen för den norska offshore-industrin där man tillverkar undervattenskabel.

Esswinder används till att styra denna kabel upp på stora kabeltrummor. Maskinen sitter på ett larvförsett chassi med svängbar teleskopbom och drivs antingen med dieselmotor eller elektriskt kraftaggregat. Esswinder konstruerades för att få så låga byggnadsmått och ljudnivåer som möjligt vilket ställde stora krav på konstruktion och montage för att placera all utrustning. Maskinens alla rörelser kontrolleras via radio.

Esswinder

Esswinder är en maskin som integrerat Essverks berg- och industrisida med varandra. Maskinen är framtagen för den norska offshore-industrin där man tillverkar undervattenskabel.

Esswinder används till att styra denna kabel upp på stora kabeltrummor. Maskinen sitter på ett larvförsett chassi med svängbar teleskopbom och drivs antingen med dieselmotor eller elektriskt kraftaggregat. Esswinder konstruerades för att få så låga byggnadsmått och ljudnivåer som möjligt vilket ställde stora krav på konstruktion och montage för att placera all utrustning. Maskinens alla rörelser kontrolleras via radio.