Om Essverk

Vilka är vi?

Essverk är en ledande tillverkare och leverantör av bearbetade metallprodukter – främst i stål, aluminium och koppar. Med en genomtänkt och strömlinjeformad tillverkningsprocess kan vi erbjuda kostnadseffektiva produktioner i såväl enstaka upplagor som storskaliga serier med kort leveranstid, vilket ger Essverk en unik flexibilitet. Vår omfattande och högteknologiska maskinpark, i kombination med erfarna och kreativa medarbetare, gör oss till en marknadsledande aktör inom dessa områden.

Essverk grundades 1958 och har sina rötter i Bergslagens gruvnäring. Verksamheten var ursprungligen inriktad på tillverkning, service och underhåll av maskiner till gruv- och processindustrin i Bergslagen.

Under de dryga 50 år som gått sedan dess har Essverk utvecklats till ett mångsidigt verkstadsföretag, som idag bedriver utveckling, tillverkning, montage, service och underhåll av utrustning inom industri-, gräv- och legoteknik.

Verksamheten delas in i tre huvudområden: industriteknik, legoteknik och grävteknik. Inom samtliga grenar konstruerar Essverk specialanpassade komponenter och maskiner för att uppfylla kundernas individuella krav där vår egen verkstad med legotillverkning spelar en central roll.

Vår filosofi är att erbjuda specialanpassade lösningar på individuella problem inom alla våra områden.

Affärsidé

Essverk konstruerar, tillverkar och monterar både standardprodukter och specialmaskiner på plats i Ludvika. Mångårig erfarenhet och en väl utvecklad organisation gör att vi på bästa sätt kan motsvara våra kunders högt ställda krav. Arbetet präglas av en helhetssyn på kvalitet och miljö så att vi skapar lönsamhet för både kund och samhälle.

Tillsammans med kunden utvecklar och genomför vi specialanpassade helhetslösningar. På det sättet kan vi kan erbjuda våra kunder rationella lösningar på komplexa problem – allt för kostnadseffektiv produktion. Målsättningen är att i varje del av verksamheten kunna erbjuda produkter särskilt framtagna efter kundernas individuella önskemål.

Affärsidé

Essverk konstruerar, tillverkar och monterar både standardprodukter och specialmaskiner på plats i Ludvika. Mångårig erfarenhet och en väl utvecklad organisation gör att vi på bästa sätt kan motsvara våra kunders högt ställda krav. Arbetet präglas av en helhetssyn på kvalitet och miljö så att vi skapar lönsamhet för både kund och samhälle.

Tillsammans med kunden utvecklar och genomför vi specialanpassade helhetslösningar. På det sättet kan vi kan erbjuda våra kunder rationella lösningar på komplexa problem – allt för kostnadseffektiv produktion. Målsättningen är att i varje del av verksamheten kunna erbjuda produkter särskilt framtagna efter kundernas individuella önskemål.