Miljöpolicy

Vårt miljötänk

Essverks miljöarbete präglas av en helhetssyn som på ett effektivt och långsiktigt sätt skapar mervärde. Vi strävar efter att i varje del av vår verksamhet slå vakt om gemensamma miljövärden.

Essverk verkar för ett kontinuerligt förändringsarbete med syftet att inom ramen för ekonomisk möjlighet skapa effektiva metoder för att begränsa och om möjligt helt utesluta faser i verksamheten som kan belasta miljön.

Essverks målsättning är att alla anställda ska arbeta på ett sätt som uppfyller företagets miljöpolicy.

Essverks övergripande mål är att skydda människor och miljö.

Miljöplanering

För att undvika att belasta miljön planerar vi våra åtaganden utifrån vilka områden av miljön som kan beröras av verksamheten i fråga. I inledningsfasen identifierar vi därför vilka miljöaspekter som kan komma att aktualiseras.
Miljöaspekter:

 • Transporter
 • Förbrukning av icke förnyelsebara produkter
 • Energiförbrukning
 • Användning och hantering av miljöpåverkande produkter
 • Avfall och utsläpp
 • Återanvändning och återvinning.

Generella miljöåtgärder i samband med tillverkning, underhåll och reparationer är följande:

 • Effektiviserat transportarbete
 • Minskad energikonsumtion
 • Minskad konsumtion av icke förnyelsebara produkter
 • Minskade utsläpp av kemiska ämnen
 • Effektiv avfallshantering
 • Bullerbekämpning
 • Hänsyn till ekologisk påverkan i allmänhet
 • Kontroll och övervakning
 • Tekniska förändringar, till exempel alternativa produktionsmetoder, material och transporter
 • Organisatoriska förändringar, till exempel arbetsplanering med fokus på miljö, förebyggande underhåll och utbildning.

Essverk utför även, beroende på typ av projekt, övervakning och mätningar av luftföroreningar, buller och utsläpp. Företaget har dessutom utarbetat planer för att hantera nödlägen som brand, explosion och läckage. Essverk reviderar årligen hur företaget lever upp till sin miljöpolicy, för att kunna förbättra miljöarbetet.

Miljöplanering

För att undvika att belasta miljön planerar vi våra åtaganden utifrån vilka områden av miljön som kan beröras av verksamheten i fråga. I inledningsfasen identifierar vi därför vilka miljöaspekter som kan komma att aktualiseras.
Miljöaspekter:

 • Transporter
 • Förbrukning av icke förnyelsebara produkter
 • Energiförbrukning
 • Användning och hantering av miljöpåverkande produkter
 • Avfall och utsläpp
 • Återanvändning och återvinning.

Generella miljöåtgärder i samband med tillverkning, underhåll och reparationer är följande:

 • Effektiviserat transportarbete
 • Minskad energikonsumtion
 • Minskad konsumtion av icke förnyelsebara produkter
 • Minskade utsläpp av kemiska ämnen
 • Effektiv avfallshantering
 • Bullerbekämpning
 • Hänsyn till ekologisk påverkan i allmänhet
 • Kontroll och övervakning
 • Tekniska förändringar, till exempel alternativa produktionsmetoder, material och transporter
 • Organisatoriska förändringar, till exempel arbetsplanering med fokus på miljö, förebyggande underhåll och utbildning.

Essverk utför även, beroende på typ av projekt, övervakning och mätningar av luftföroreningar, buller och utsläpp. Företaget har dessutom utarbetat planer för att hantera nödlägen som brand, explosion och läckage. Essverk reviderar årligen hur företaget lever upp till sin miljöpolicy, för att kunna förbättra miljöarbetet.