Legoteknik

Legoteknik översikt

Essverk har egna maskinverkstäder för legotillverkning. Hit skickar företag material eller ritningar, varpå vi tillverkar de olika delarna. Essverk är i många fall även delaktig i design- och utvecklingsarbetet där våra erfarna och kreativa ingenjörer kan agera ”bollplank” eller åta sig en mer central roll i processen.

Verkstädernas fokus ligger på att kunna producera komplexa detaljer i små och stora serier, en egenskap som Essverk och våra kunder värdesätter då vår flexibilitet gör även prototyptillverkning kostnadseffektiv.

Vi har en omfattande uppsättning av tillverkningsmaskiner som i kombination med kompetenta medarbetare gör Essverk mycket flexibla gällande kundens produkt- och skalningsbehov.

Skärning

CNC-styrd laserskärning i aluminium och stål upp till 20 mm med möjlighet till fasskärning upp till 50 grader. Essverk har även gasskärmaskin för tjockare ämnen.

Svetsning

Svetsning i stål, aluminium och koppar ner till 0,5 mm tjocklek.

Bockning

Essverks kantpress har laserstyrd vinkelmätning, bocklängd upp till 6 meter med 400 tons tryck.

Rörbockning

Bockning och valsning av aluminiumrör 40-100 mm

Maskinbearbetning

Svarvning och fräsning kompletterar Essverks produktionstekniker där kompletxa detaljer mer hög precision krävs.

Laserskärning

Laserskärning i storformat upp till 3 x 13 m, 20 mm tjocklek.Vi kan även fasskära upp till 50 grader, något som Essverk är ensamma i Sverige på.

CNC-styrning

Skärningsprocessen styrs via CNC-programvara som genererar mycket hög precision.

Stor flexibilitet

Essverks styrka är att snabbt leverera så väl prototyper som större produktionsserier.

Gasskärning

Gasskärarning används vid grövre material där inte laserskärning är möjligt.

Gasskärning

Även gasskärningen är kostnadseffektiv för såväl prototyper som större serier.

Skärning

I Essverks lokaler finns laser- och gasskärmaskiner för plåt och aluminium. Essverks styrka inom laserskärning är skärning i storformat, ända upp till 3 x 13 meter. Vi bedriver även fasskärning upp till 50 grader med en tjocklek på maximalt 20 millimeter, vilket är idealiskt vid fogberedning.

Essverk är unikt i Sverige med denna typ av laser- och fasskärning. Kombinationen av skärning i storformat och fasskärning är ekonomiskt fördelaktigt och tidsbesparande.

MaterialMax tjocklekFas < 50°Format
Svartstål, laserskärning20 mm12 mm3 000 x 13 000 mm
Rostfritt stål, laserskärning15 mm12 mm3 000 x 13 000 mm
Aluminium, laserskärning10 mm8 mm3 000 x 13 000 mm
Svartstål, gasskärning150 mm-2 500 x 7 000 mm

Skärning

I Essverks lokaler finns laser- och gasskärmaskiner för plåt och aluminium. Essverks styrka inom laserskärning är skärning i storformat, ända upp till 3 x 13 meter. Vi bedriver även fasskärning upp till 50 grader med en tjocklek på maximalt 20 millimeter, vilket är idealiskt vid fogberedning.

Essverk är unikt i Sverige med denna typ av laser- och fasskärning. Kombinationen av skärning i storformat och fasskärning är ekonomiskt fördelaktigt och tidsbesparande.

MaterialMax tjocklekFas < 50°Format
Svartstål, laserskärning20 mm12 mm3 000 x 13 000 mm
Rostfritt stål, laserskärning15 mm12 mm3 000 x 13 000 mm
Aluminium, laserskärning10 mm8 mm3 000 x 13 000 mm
Svartstål, gasskärning150 mm-2 500 x 7 000 mm

Laserskärning

Laserskärning i storformat upp till 3 x 13 m, 20 mm tjocklek.Vi kan även fasskära upp till 50 grader, något som Essverk är ensamma i Sverige på.

CNC-styrning

Skärningsprocessen styrs via CNC-programvara som genererar mycket hög precision.

Stor flexibilitet

Essverks styrka är att snabbt leverera så väl prototyper som större produktionsserier.

Gasskärning

Gasskärarning används vid grövre material där inte laserskärning är möjligt.

Gasskärning

Även gasskärningen är kostnadseffektiv för såväl prototyper som större serier.

Svetsning

Essverk har lång erfarenhet av svetsning i en de flesta material, kvaliteter, storlekar och komplexiteter. Vår fokus ligger på stål- och aluminiumsvetsning i prototyp- eller serietillverkning. Vi svetsar i material ner till 0.5 mm med de flesta metoder och jobbar mot ISO 3834-2 där målsättningen är att innan årsskiftet bli certifierade.

Tunga stålkonstruktioner är ett av Essverks signum och vi har stora verkstadshallar med goda lyftmöjligheter i alla konstruktionsled. Vi utvecklar och tillverkar bland annat tryck- och vakuumkärl i storformat till ABB samt komponenter till bergindustrin där Essverk är underleverantör åt Normet.

Aluminium

Essverk är framstående inom svetsning i aluminium, där prototyp- eller mindre serier är vanligt förekommande.

Aluminium

Essverk är framstående inom svetsning i aluminium, där prototyp- eller mindre serier är vanligt förekommande.

Stålsvetsning

Tunga stålkonstruktioner har Essverk stor kapacitet för genom stora verkstadshallar med goda lyftmöjligheter.

Stålsvetsning

Prototyp- och serietillverkning har Essverk utformat en strukturerad process för vilket gör oss flexibla och effektiva.

Upp till 6 meter

Essverks kantpress hanterar både små och stora format, med bocklängd av upp till 6 meter.

3D CAD-styrning

Programmen kommunicerar med skärmaskinerna och korrigerar för bockavdrag som resulterar i produkter med hög passform.

400 tons tryck

Vår kantpress kan applicera upp till 400 tons tryck vid bockningsprocessen.

Skalning

Vi har fokuserat på flexibilitet gällande skalning av serier. Både prototyper och stora volymer är kostnadseffektiva.

Vinkelmätning

Maskinens laservinkelmätning möjliggör extrem precision och produkter med hög passform.

Bockning

Essverk ligger i branschens framkant gällande bockning med hög precision (flerpunkts lasermätning) och stora format. Kantpressens 3D CAD-baserade program i kombination med laservinkelmätning kommunicerar med skärmaskinerna och korrigerar automatiskt för bockavdrag. Detta gör att slutprodukten får exakta dimensioner och mycket bra passform.

Vår moderna kantpress hanterar mycket stora ämnen, upp till 6 meter bocklängd, och kan applicera upp till 400 tons tryck. Denna maskin i kombination med vår laser- och maskinhall gör att vi kan erbjuda våra kunder ett komplett koncept. Det möjliggör även stor flexibilitet gällande produktionsvolym då både prototyper och stora volymer blir kostnadseffektiva.

Bockning

Essverk ligger i branschens framkant gällande bockning med hög precision (flerpunkts lasermätning) och stora format. Kantpressens 3D CAD-baserade program i kombination med laservinkelmätning kommunicerar med skärmaskinerna och korrigerar automatiskt för bockavdrag. Detta gör att slutprodukten får exakta dimensioner och mycket bra passform.

Vår moderna kantpress hanterar mycket stora ämnen, upp till 6 meter bocklängd, och kan applicera upp till 400 tons tryck. Denna maskin i kombination med vår laser- och maskinhall gör att vi kan erbjuda våra kunder ett komplett koncept. Det möjliggör även stor flexibilitet gällande produktionsvolym då både prototyper och stora volymer blir kostnadseffektiva.

Upp till 6 meter

Essverks kantpress hanterar både små och stora format, med bocklängd av upp till 6 meter.

3D CAD-styrning

Programmen kommunicerar med skärmaskinerna och korrigerar för bockavdrag som resulterar i produkter med hög passform.

400 tons tryck

Vår kantpress kan applicera upp till 400 tons tryck vid bockningsprocessen.

Skalning

Vi har fokuserat på flexibilitet gällande skalning av serier. Både prototyper och stora volymer är kostnadseffektiva.

Vinkelmätning

Maskinens laservinkelmätning möjliggör extrem precision och produkter med hög passform.

Rörbockning aluminium

En viktig del i Essverks tillverkning är rörbockning i aluminium, framför allt där prototyper och mindre serier kombineras med kostnadseffektivitet. Våra maskiner har en kapacitet på 40-100 mm och styrs via CAD-programvara som levererar konsekventa produkter med hög precision.

Bockning, valsning

Essverk har kapacitet att bocka och valsa aluminiumrör med 40-100 mm tjocklek.

Skalning

Prototypkonstruktioner, små- eller storskaliga serier? Flexibilitet är vår styrka.

Digital precision

Maskinerna styrs via 3D CAD-baserade program, vilket genererar identiska former i serieproduktion.

Digital precision

Maskinerna styrs via 3D CAD-baserade program, vilket genererar identiska former i serieproduktion.

Digital precision

Maskinerna styrs via 3D CAD-baserade program, vilket genererar identiska former i serieproduktion.

Komplexa detaljer

Essverk producerar allt från små och komplexa detaljer till färdiga produkter.

Maskinpark

Vår maskinpark är omfattande och täcker alla tänkbara produktionsbehov.

Fåstegstillverkning

En stor fördel är den geografiska närheten mellan våra avdelningar. Effektiv produktionsprocess ger kortare leveranstider.

Prototyper

Essverks unika koncept inom tillverkningen gör att våra kunder kostnadseffektivt kan få prototyper tillverkade och testade med kort varsel.

Maskinbearbetning

Som verkstadsföretag med egen tillverkning har Essverk investerat i en gedigen och komplett maskinpark. För att kunna erbjuda flexibilitet och korta leveranstider är det viktigt att ha bred kapacitet så att produkterna kan tillverkas i våra egna lokaler i största möjliga utsträckning.

Svarvning och fräsning är därför en viktig del i Essverks tillverkningsprocess så vi kan täcka de allra flesta behov och specifikationer utan att behöva engagera extern part.

Maskinbearbetning

Som verkstadsföretag med egen tillverkning har Essverk investerat i en gedigen och komplett maskinpark. För att kunna erbjuda flexibilitet och korta leveranstider är det viktigt att ha bred kapacitet så att produkterna kan tillverkas i våra egna lokaler i största möjliga utsträckning.

Svarvning och fräsning är därför en viktig del i Essverks tillverkningsprocess så vi kan täcka de allra flesta behov och specifikationer utan att behöva engagera extern part.

Komplexa detaljer

Essverk producerar allt från små och komplexa detaljer till färdiga produkter.

Maskinpark

Vår maskinpark är omfattande och täcker alla tänkbara produktionsbehov.

Fåstegstillverkning

En stor fördel är den geografiska närheten mellan våra avdelningar. Effektiv produktionsprocess ger kortare leveranstider.

Prototyper

Essverks unika koncept inom tillverkningen gör att våra kunder kostnadseffektivt kan få prototyper tillverkade och testade med kort varsel.